De Cirkel

Centrum voor Gezondheid en Spirituele Groei, Delft

Lessen bij de Cirkel, daar word je wijzer van!

Ademtherapie individueel

Telefonisch of per email kan een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek (vrijblijvend en kosteloos).

Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd wat de problemen zijn. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van wat de begeleiding te bieden heeft en welke resultaten kunnen worden verwacht.

Bij aanvang van de begeleiding wordt een begeleidingsplan (door de therapeut opgesteld) besproken.

In dit plan worden de doelstellingen aangegeven en de manier waarop zal worden gewerkt.

Ook wordt in een stappenplan de volgorde van de diverse aandachtsgebieden aangegeven en de methoden die daarbij zullen worden gebruikt.

Bovendien zal in een tijdpad de (verwachte) duur van de begeleiding worden vermeld.

Kosten: per consult / behandeling € 55,- (een uur)

Aanmelding (of meer informatie) email of bel.